B區

 

IMG_4224.JPG

 

IMG_4226.JPG

 

 

 

 

IMG_4227.JPG

 

IMG_4231.JPG

 

 

 

 

IMG_4240.JPG

 

IMG_4248.JPG

 

 

 

 

IMG_4251.JPG

 

IMG_4252.JPG

 

 

 

 

IMG_4279.JPG

 

 

 

 

IMG_4285.JPG

 

IMG_4287.JPG

 

 

 

 

IMG_4293.JPG

 

IMG_4298.JPG

 

 

 

 

IMG_4302.JPG

 

IMG_4306.JPG

 

IMG_4310.JPG

 

IMG_4311.JPG

 

 

 

 

IMG_4316.JPG

 

IMG_4319.JPG

 

 

 

 

IMG_4320.JPG

 

IMG_4328.JPG

 

 

 

 

IMG_4329.JPG

 

IMG_4335.JPG

 

 

 

 

IMG_4342.JPG

 

IMG_4343.JPG

 

 

 

 

IMG_4346.JPG

 

IMG_4348.JPG

 

 

 

 

IMG_4360.JPG 

 

IMG_4369.JPG

 

 

 

 

小狗區

 

 

IMG_4393.JPG

 

 

 

 

IMG_4395.JPG

 

 

 

 

IMG_4396.JPG

 

 

 

 

IMG_4399.JPG

 

 

 

 

IMG_4402.JPG

 

 

 

 

IMG_4404.JPG

 

 

 

 

IMG_4408.JPG

 

 

 

 

IMG_4412.JPG

 

 

 

 

IMG_4416.JPG

 

 

 

 

IMG_4417.JPG

 

 

 

 

IMG_4422.JPG

 

 

 

 

IMG_4424.JPG

 

 

 

 

IMG_4429.JPG

 

 

 

 

IMG_4433.JPG

 

 

 

 

IMG_4435.JPG

 

 

 

 

IMG_4441.JPG

 

 

 

 

IMG_4447.JPG

 

 

 

 

IMG_4450.JPG

 

 

 

 

IMG_4451.JPG

 

 

 

 

IMG_4453.JPG

 

 

 

 

IMG_4455.JPG

 

 

 

 

IMG_4459.JPG

 

 

 

 

IMG_4462.JPG

 

 

 

 

IMG_4463.JPG

 

 

 

 

IMG_4469.JPG

 

 

 

 

IMG_4471.JPG

 

 

 

 

IMG_4472.JPG

 

 

 

 

IMG_4485.JPG

 

 

 

 

IMG_4486.JPG

 

 

 

 

IMG_4487.JPG

 

 

 

 

IMG_4489.JPG

 

 

 

 

IMG_4491.JPG

 

 

 

 

IMG_4497.JPG

 

 

 

 

IMG_4499.JPG

 

 

 

 

IMG_4501.JPG

 

 

 

 

IMG_4505.JPG

 

 

 

 

IMG_4508.JPG

 

 

 

 

IMG_4516.JPG

 

 

 

 

IMG_4517.JPG

 

 

 

 

IMG_4519.JPG

 

 

 

 

IMG_4520.JPG

 

 

 

 

IMG_4522.JPG

 

 

 

 

IMG_4525.JPG

 

 

 

 

IMG_4527.JPG

 

 

 

 

IMG_4541.JPG

 

 

 

 

IMG_4543.JPG 

 

 

 

 

 

 

 

當天的貓舍

http://aprilgril.pixnet.net/blog/post/31139081 

 

 

--------------------------------------------------------

新屋收容所電話:03-4861760

開放時間:每週二.四.六上午10點~下午3點(國定假日休園)

收容所地址:新屋鄉永興村三鄰大牛欄117號

如何去新屋收容所:http://aprilgril.pixnet.net/blog/post/22264670

arrow
arrow
    全站熱搜

    APRILGRIL 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()