B區

IMG_9100.JPG

 

IMG_9102.JPG

 

 

 

 

IMG_9896.JPG

 

IMG_9897.JPG

 

IMG_9903.JPG

 

 

 

 

IMG_0001.JPG

 

IMG_0002.JPG

 

 

 

 

IMG_0003.JPG

 

IMG_0004.JPG

 

IMG_0005.JPG

 

 

 

 

IMG_0006.JPG

 

IMG_0090.JPG

 

IMG_0007.JPG

 

 

 

 

IMG_0008.JPG

 

IMG_0010.JPG

 

IMG_0011.JPG

 

 

 

 

IMG_0012.JPG

 

IMG_0013.JPG

 

IMG_0014.JPG

 

 

 

 

IMG_0015.JPG

 

IMG_0016.JPG

 

 

 

 

IMG_0017.JPG

 

IMG_0018.JPG

 

IMG_0019.JPG

 

 

 

 

IMG_0021.JPG

 

IMG_0022.JPG

 

 

 

 

IMG_0028.JPG

 

IMG_0029.JPG

 

IMG_0030.JPG

 

 

 

 

IMG_0032.JPG

 

IMG_0033.JPG

 

IMG_0039.JPG

 

 

IMG_0045.JPG

 

IMG_0046.JPG

 

 

 

 

IMG_0050.JPG

 

IMG_0058.JPG

 

IMG_0059.JPG

 

 

 

 

小狗區

 

 

IMG_0108.JPG

 

IMG_0110.JPG

 

IMG_0112.JPG

 

IMG_0117.JPG

 

IMG_0119.JPG

 

IMG_0125.JPG

 

IMG_0126.JPG

 

IMG_0128.JPG

 

IMG_0129.JPG

 

IMG_0130.JPG 

 

 

 

 

 

當天的貓舍

http://aprilgril.pixnet.net/blog/post/31008749

 

 

 

--------------------------------------------------------

新屋收容所電話:03-4861760

開放時間:每週二.四.六上午10點~下午3點(國定假日休園)

收容所地址:新屋鄉永興村三鄰大牛欄117號

如何去新屋收容所:http://aprilgril.pixnet.net/blog/post/22264670

arrow
arrow
    全站熱搜

    APRILGRIL 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()